Ratastel rändnäitus kirjeldab Eesti võimalikku tulevikku, mis tugineb keskkonnasõbralikul biomajandusel. Kui kasutame oma taastuvat ressurssi – metsa – targalt, on ühest planeedist meile ka tulevikus küllalt. Puit suudab asendada naftast valmivaid tooteid meie igapäevaelus, kosmeetikast kuni autodeni. Näitus toob välja puidu arengu verstapostid minevikust ja tänapäevast. Näituse külastaja saab uurida, milliseid võimalusi pakub puit kui tulevikumaterjal looduskeskkonnale ja inimesele.

Näitus läbib kõik Eesti maakonnad, alustades 10. augustil Arvamusfestivalil Paides kuni pikema peatuseni Tallinnas 14. oktoobrini.

Näitus on huvilistele tasuta.

Näituse Eestisse toomise korraldajaks on Eesti Metsaselts.
Eesti Metsaselts on metsasektorit ühendav mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitus, ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsade kestlikul majandamisel ja kaitsel.
Eesti Metsaseltsi liikmed on: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), SA Erametsakeskus, Eesti Erametsaliit (EEML), Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL), Eesti Maaülikool (EMÜ), Luua Metsanduskool, Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS), Eesti Puidumüügikeskus, Eesti Metsateenijate Ühing, Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, HD Forest AS, Jõgevamaa Metsaselts ja OÜ Vali Press.

Näituse „Bioajastu – puidust tulevik“ korraldamist on rahastanud: 

RMK, EMPL, Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalarengu Fond (EAS).


KUUPÄEVASUKOHTLISAINFO
10.-11.08.2018Arvamusfestival, PaideAsume metsa alal.

10.08.2018 kl 12.00 – 20.00

11.08.2018 kl 10.00 – 20.00

13.-14.08.2018
Konsumi parkla, Rapla
Avatud kl 10.00 - 18.00.
16.-17.08.2018 Rannarootsi Keskus, Haapsalu Avatud kl 10.00-18.00.
18.08.2018Uuemõisa, Haapsalu Avatud kl 12.00-18.00.
20.-21.08.2018Rocca al Mare, Tallinn Avatud kl 10.00-18.00.
Asume Rocca al Mare keskuse parklas.
22.-23.08.2018Lasnamäe, Tallinn  Avatud kl 10.00-18.00.
Asume Lasnamäe Centrumi parklas.
25.08.2018RMK Aegviidu külastuskeskus Avatud kl 10.00-18.00.
RMK suure ühismatka lõpusündmus
 27.-28.08.2018Jõhvi keskväljakAvatud kl 10.00-18.00.
30.08.-01.09.2018Narva, Fama keskuse parkla Avatud tööpäevadel kl 10.00-18.00.
Avatud nädalavahetusel kl 12.00-18.00.
03.-05.09.2018Rakvere keskväljak Avatud kl 09.00-18.00.
07.-12.09.2018Tartu Kaubamaja parkla Avatud tööpäevadel kl 09.00-18.00.
Avatud nädalavahetusel kl 12.00-18.00.
13.-14.09.2018Luua, Jõgevamaa  Avatud kl 09.00-18.00.
15.09.2018Palamuse, Jõgevamaa Avatud kl 10.00-18.00.
Paunvere väljanäitus
17.-18.09.2018Põlva, Edu Keskuse parkla Avatud kl 09.00-18.00.
20.-21.09.2018Võru, Kagukeskuse parkla Avatud kl 09.00-18.00.
23.-24.09.2018Valga Avatud tööpäevadel kl 09.00-18.00.
Avatud nädalavahetusel kl 12.00-18.00.
26.-27.09.2018Viljandi, Vabaduse plats Avatud kl 09.00-18.00.
29.09.-02.10.2018Pärnu Avatud tööpäevadel kl 09.00-18.00.
Avatud nädalavahetusel kl 12.00-18.00.
04.-06.10.2018Kuressaare, hotell Meri parkla Avatud tööpäevadel kl 09.00-18.00.
Avatud nädalavahetusel kl 12.00-18.00.
08.-09.10.2018Kärdla keskväljak Avatud kl 09.00-18.00.
11.-14.10.2018 11.10 Viimsi kool
12.-14.10 Tallinna Vabaduse väljak 
Avatud tööpäevadel kl 09.00-18.00.
Avatud nädalavahetusel kl 12.00-18.00.
 12.11.2018-10.01.2019RMK Sagadi metsakeskus 

Näitusest

Bioajastu – puidust tulevik on ratastel rändnäitus biomajandusest. 15 maakonda ja Tallinna läbiv näitus on metsasektori ühine kingitus Eesti 100. sünnipäevaks. Näitus kirjeldab Eesti tulevikku, mis tugineb biomajandusel. Kui kasutame oma taastuvat ressurssi – metsa – targalt, on ühest planeedist meile ka tulevikus küllalt. Näitus tutvustab metsandust globaalselt ja ka riigi tasemel, toob välja võtmesündmused minevikust ja tänapäevast, mis on aluseks tuleviku tarkade otsuste tegemisel.


Bioajastu näituse algne idee pärineb meie põhjanaabritelt soomlastelt. Näitus on kokku pandud Pilke teaduskeskuse poolt ja biomajandust tutvustav näitus „Bioaika“ oli 2017. aastal tiirutamas Soomes, kus see oli metsasektori kingituseks Soome riigile.
Näituse Eestisse toomisele ja eestindamisele on õla alla pannud RMK, EMPL ja Keskkonnaministeerium.

Täpsemalt eksponaatidest

Teekond tänasesse

Aastast 1918 algav ajajoon toob välja kümneid ajaloolisi sündmusi, mis on mõjutanud Eesti arengut. Sündmused, mis on seotud metsaga, muutustega ühiskonnas ja poliitikas või teadusavastustega. Näiteks TÜ metsaosakonna loomine, esimene antibiootikum, Euroopa Liiduga liitumine jne.

Nendest sündmustest õpime ja selle põhjal suundume tulevikku!

Eksponaadiga tutvumiseks tuleb pilk suunata reka lakke!

 

Ühest maakerast piisab 

Bioajastu on meie võimalik tulevik, kui elame, toodame ja tarbime kestlikult. Taastuvaid loodusvarasid säästavalt kasutades tagame, et maakera on hea elupaik kõigi jaoks.

Eksponaadil nuppe vajutades saab tutvuda bioajastu põhiterminitega: biomajandus, ringmajandus, süsiniku sidumine, taastuvus, kestlikkus, ressursitõhusus, jagamismajandus ja tulevik.


Kas kõik võimalused on kasutatud?

Soome Innovatsioonifond SITRA on välja arvestanud, missuguseid Põhjamaades juba laialt kasutusel olevaid kliimalahendusi oleks võimalik kasutusele võtta teisteski sama tüüpi piirkondades ning kuidas need mõjutaksid süsihappegaasi heitkoguseid.

Eksponaadil nuppe üles-alla liigutades saab katsetada, kui palju saaks vähendada CO2 heitkoguseid kasutades ära võimalikult palju biomajanduse võimalusi.

Näiteks, soojuse ja energia tootmise ühendamine, tuuleenergia maapiirkondadesse viimine, madala süsinikusisaldusega energiaallikate kasutamine tööstuses jne. Eksponaat annab hinnangu CO2 heitmete kokkuhoiule ja meetme maksumusele.

Megatrendid

Maailma rahvaarv suureneb, linnastumine kiireneb ja elu digitaliseerib. Kuidas toimida nii, et ressursse jätkuks?

Eksponaat võimaldab jälgida reaalajas maailma rahvaarvu, müüdud mobiiltelefonide, kõrbestumise, energiakasutuse jt kasvutempot.

 

Metsa hüved

Ökosüsteemi teenuste all mõeldakse mitmesuguseid keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid, mida inimesed looduselt saavad.

Looduse rohetaristu on see, millel kogu elu maakeral põhineb. Mõistes, millised on ökosüsteemi teenused ja tajudes looduse olulisust saab neid ühiskondlikus otsustusprotsessis ja loodusvarade kasutusel rohkem arvesse võtta.

Nuppe vajutades saab uurida, missuguseid hüvesid loodus pakub: varustusteenused – toit, puit; tugiteenused – toitaineringlus, mitmekesisus; reguleerivad teenused - õhk, vesi; kultuuriteenused – heaolu ja suhe metsaga.


Kasvamine seob süsinikku

Kasvamise käigus seob puu süsinikku, mis talletatakse puidurakkudes. Puude kasvukiirust ja seega süsiniku sidumise intensiivsust mõjutavad ilm, aastaaeg ja kellaaeg.

Eksponaadil ilmastikutingimusi muutes saab jälgida, kuidas muutub puu võime siduda süsinikku.


Metsa on piisavalt

Virtuaalreaalsuse prillidega saab vaadata 360-kraadist õhuvõtet harvesteri tööobjektist.


Bioajastu kuum trend

Nafta baasil valminud tooteid on üha sagedamini võimalik asendada biopõhiste toodetega ja uusi puidupõhiseid tooteid sünnib iga päev. Ka Eestis tegeletakse igapäevaselt biopõhiste toodete arendamisega, kuid soomlased on selles osas meist veidi ees.

Uusimaid puidu baasil valminud Soome tooteid saab uurida ja nende kohta lugeda skaneerides koodi lugejasse.


Kas idee toimib?

Mida saab täna puidust teha, mida sada aastat tagasi veel ei osatud või milleks seni on kasutatud naftat? Kas kõik ideed on ka väärt rakendamist? Uued lahendused peavad olema endistest paremad, et neid hakatakse igapäevaelus võimalikult laialdaselt kasutama.

Eksponaadil saab hinnata ideid ja innovatsioonide arendamist tärnidega ühest viieni. Näiteks nanotselluloosist aku, kajaloodiga prügikast, läbipaistev puit jne.

 

Puu kui tehas

Viimase kümne aastaga oleme saanud puidu kohta uut teavet rohkem kui kunagi varem. Puidust osatakse juba teha kõike seda, mida varem tehti naftast. Tulevikus on võimalik üha väiksemaid komponente aina rohkem ära kasutada.

Suumi metsa sisse üha väiksemate struktuurideni ja saa teada, mida nende abil on võimalik saavutada!

Võtmed kätte

Missugune on bioajastu maja? Ehitamise ja ehitiste kasutamisega seotu panustab oluliselt tänapäeva Eesti süsihappegaasi heitkogustesse. Seega on hoonete ehitamisel ja neis elamisel tehtavatel valikutel suur tähtsus. Vastupidav, taastuvatest loodusvaradest ja taastuvenergia abil hõlpsalt korras hoitav ja taaskasutatav maja on ökoloogilises mõttes parim valik.

Eksponaadil saab võrrelda eri ehitusmaterjalide omadusi: puit, tellis, betoon, teras. Näiteks hubasus, energiasäästlikkus, ökonoomsus jne.


Puit on energia

Eesmärgiks on kohalik süsinikuneutraalne energia tootmine.

Eksponaadi juures olev puidukuubik vastab oma energiakoguse poolest 2,5 dl kütteõlile ehk 2,5 kWh-le. Sellise energiahulgaga põleb 100W pirn 25 tundi.

Kuubikut pöörates saab uurida, kuidas saadakse puidust energiat.


Jäätmevabalt!

Biomajandus on ringmajanduse roheline mootor. Taastuvaid materjale on võimalik sorteerida, taaskasutada ja lõpuni kasutada nii, et tulevikus jäätmeid enam ei tekigi.

Kangi keerates saab jälgida materjalide ringlust videoklippides koos näidetega.


Tuleviku ametid

Arengud ühiskonnas ja tehnoloogias loovad uusi ameteid.

Nuppudele vajutades saad teada, missugused võiksid olla tulevikuametid, mida me veel ei tunne, ja elualad, mida veel ei ole. 

Eksponaadid
green graphic

Külastajale

Näitust on oodatud külastama kooligrupid, linnarahvas, kollektiivid ja kõik teised, kes soovivad interaktiivsel viisil metsa, puidu ja biomajanduse kohta õppida.


NB! Kooligruppide puhul on vajalik eelregistreerimine liina.karrofeldt@rmk.ee , telefon 5305 0999.

Näitus „Bioajastu – puidust tulevik“ on avatud:

augustis:
E-R kell 10.00 – 18.00
L-P kell 12.00 – 18.00
septembris ja oktoobris:
E-R kell 9.00 – 18.00
L – P 12.00 – 18.00


Sõltuvalt rändnäituse asukohast võib lahtiolekuaegades erisusi ette tulla! Vaata kaardil näituse täpset asukohta ning lahtiolekuaegu.


Näituse külastamine on tasuta! 

green graphic

Sündmused

Näitust tutvustavad üle Eesti: Riigimetsa Majandamise Keskuse, Erametsakeskuse, Eesti Erametsaliidu, Läänemaa Metsaühistu, Vardi Erametsaseltsi, Eesti Metsaseltsi jt metsasektori esindajad.


14. september, Metsanduse kutsevõistlused, Luua, Jõgevamaa

15. september, Paunvere väljanäitus, Palamuse, Jõgevamaa

Toimunud sündmused


10.-11. august, Arvamusfestival, Paide

"Bioajastu - puidust tulevik" rändnäitus alustas ringsõitu Paidest. Arvamusfestivali külastajad leidsid näituse metsaala kõrvalt.

18. august, Kogu pere metsapäev, Haapsalu, Uuemõisa

Eesti Erametsaliidu eestvedamisel toimub Läänemaal 25. metsamajandajate kokkutulek ja kogu pere metsapäev. Toimuvad õpperetked Maaülikooli noorte metsateadlastega, loodusfotograaf Remo Savisaare loeng, kuulutatakse välja 2018. aasta parim metsamajandaja. Avatud on loodusfotode näitus. Kohal on erinevad metsatehnika tutvustajad, Läänemaa Metsaühistu, Luua metsanduskool põnevate metsamasinasimulaatoritega, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Orienteerumisliit ja mitmed teised. Esinevad superstaarid Jüri Pootsmann ja Uudo Sepp, päeva juhib Urmas Vaino. Lisainfo: erametsaliit.ee/kogu-pere-metsapaev


25. august, RMK suure ühismatka lõpetamine, Aegviidu

6.-25. augustil matkavad RMK matkatee kuuel lõigul matkagrupid, kes jõuavad 25. augustiks Aegviitu. Matkateel toimuvad kontsert-lavastused, kuhu on oodatud kõik huvilised. Lisainfo: rmk100.ee
Sündmused

Kontaktid

E- mail: bioajastu@metsaselts.ee